BIP : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie
pomoc
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie

Zarządzenia z 2014 roku


1. Zarządzenie nr 1/2014 z dnia 02.01.2014 r. - w sprawie: Dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie

- Załączniki nr 1 - 7 do zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie z dnia 02.01.2014 r.

2. Zarządzenie nr 2/2014 z dnia 08.01.2014 r. - w sprawie: Powołania stałej komisji do przeprowadzania likwidacji pieczątek w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lipnie

3. Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 03.02.2014 r. - w sprawie: Wprowadzenia Regulaminu Rozgrywek Lipnowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie

4. Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 03.02.2014 r. - w sprawie: Instrukcji Kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt

- Załącznik nr 1 do Instrukcji Kasowej - do zarządzenia nr 4/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie z dnia 03.02.2014 r.

5. Zarządzenie nr 5/2014 z dnia 06.03.2014 r. - w sprawie: Powołania komisji do przeprowadzenia wyboru oferty na dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, dostawy srodków chemicznych do mycia i dezynfekcji powierzchni na Krytej Pływalni w Lipnie oraz wybór dostawcy na artykuły chemiczne i gospodarcze na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie

6. Zarządzenie nr 6/2014 z dnia 10.04.2014 r. - w sprawie: Wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 1/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie z dnia 02.01.2014 r. w sprawie dokumentacji opisujacej przyjęte zasady rachunkowości dla Budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji w Lipnie

7. Zarządzenie nr 7/2014 z dnia 15.04.2014 r. - w sprawie: Wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 2/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie z dnia 08.01.2014 w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania likwidacji pieczątek w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lipnie

8. Zarządzenie nr 8/2014 z dnia 18.04.2014 r. - w sprawie: Powołania komisji do przeprowadzenia wyboru oferty na dostawy oleju opałowego do kotłowni na Stadionie Miejskim oraz wyboru dostawcy

9. Zarządzenie nr 9/2014 z dnia 25.04.2014 r. - w sprawie: Wprowadzenia Regulaminu "RAJDU ROWROWEGO W RAMACH DNIA EUROPY" organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie w dniu 9 maja 2014 roku

10. Zarządzenie nr 10/2014 z dnia15.05.2014 r. - w sprawie: Określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych o wartości wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości 30.000 euro

11. Zarządzenie nr 11/2014 z dnia 02.06.2014 r. - w sprawie: Wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 1/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie z dnia 02.01.2014 r. w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie

12. Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 09.06.2014 r. - w sprawie: Wprowadzenia Regulaminu dotyczącego "I OTWARTEJ PŁYWACKIEJ IMPREZY RODZINNEJ 2014"organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski w Lipnie, Szkołę Pływania "Pro Activ" w Lipnie w dniu 14 czerwca 2014 roku

13. Zarządzenie nr 13/2014 z dnia 18.06.2014 r. - w sprawie: Wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 1/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie z dnia 01.07.2013 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

14. Zarządzenie nr 14/2014 z dnia 29.09.2014 r. - w sprawie: Wprowadzenia Regulaminu Rozgrywek Lipnowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie

- Formularz zgłoszeniowy drużyny do rozgrywek Lipnowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 2014/2015

15. Zarządzenie nr 15/2014 z dnia 24.11.2014 r. - w sprawie: Powołania Komisji Likwidacyjnej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lipnie

16. Zarządzenie nr 16/2014 z dnia 27.11.2014 r. - w sprawie: Nadania Regulaminu Organizacyjnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lipnie

- Załącznik - Schemat Organizacyjny do zarządzenia nr 16/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie

17. Zarzadzenie nr 17/2014 z dnia 27.11.2014 r. - w sprawie: Nadania Regulaminu Pracy w Miejskim Ośrodku Sportu I rekreacji w Lipnie

- Załącznik nr 4 - Ewidencja nadgodzin do zarządzenia nr 17/2014 Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie

18. Zarządzenie nr 18/2014 z dnia 15.12.2014 r. - w sprawie: Przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Miejskim Ośrodku i Rekracji w Lipnie

19. Zarządzenie nr 19/2014 z dnia 29.12.2014 r. w sprawie: Powołania komisji do przeprowadzenia wyboru ofert na rok 2015.
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
AdministratorAdministratorAdministrator
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
23 maja 2011 r. 18:1363045


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
10 czerwca 2011 r. 12:39 Edycja Jan Zbytniewski
10 czerwca 2011 r. 12:34 Edycja Jan Zbytniewski
10 czerwca 2011 r. 11:31 Edycja Jan Zbytniewski
8 czerwca 2011 r. 14:43 Edycja Administrator
23 maja 2011 r. 18:13 Dodanie Administrator
Pokaż więcej