BIP : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie
pomoc
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie

Zarządzenia z 2011 roku


1. Zarządzenie nr 1/2011 z dnia 03.01.2011 r. - w sprawie: Używania przez pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych, zwrotu kosztów z tego tytułu oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej.

2. Zarządzenie nr 2/2011 z dnia 03.01.2011 r. - w sprawie:  Nadania Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lipnie Regulaminu Pracy.

3. Zarządzenie nr 3/2011 z dnia 04.01.2011 r. - w sprawie: Nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lipnie.

4. Zarządzenie nr 4/2011 z dnia 04.01.2011 r. - w sprawie:  Wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie.

5. Zarządzenie nr 5/2011 z dnia 05.01.2011 r. - w sprawie: Regulaminu dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Lipnie.

6. Zarządzenie nr 6/2011 z dnia 18.04.2011 r. - w sprawie: Wprowadzenia procedur udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro.

7. Zarządzenie nr 7/2011 z dnia 20.04.2011 r. - w sprawie: Wprowadzenia Regulaminu Stadionu Miejskiego.

8. Zarządzenie nr 8/2011 z dnia 04.05.2011 r. - w sprawie: Wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lipnie”.

9. Zarządzenie nr 9/2011 z dnia 06.05.2011 r. - w sprawie: Wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 4/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie z dnia 04 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie.
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
AdministratorAdministratorAdministrator
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
23 maja 2011 r. 18:1363035


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
10 czerwca 2011 r. 12:39 Edycja Jan Zbytniewski
10 czerwca 2011 r. 12:34 Edycja Jan Zbytniewski
10 czerwca 2011 r. 11:31 Edycja Jan Zbytniewski
8 czerwca 2011 r. 14:43 Edycja Administrator
23 maja 2011 r. 18:13 Dodanie Administrator
Pokaż więcej