Podstawy prawne

 


Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie

 

1.Uchwała Rady Miejskiej w Lipnie nr XII/87/07 z dnia 29.10.2007 r. powołująca miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie oraz nadająca Statut

 


 Ustawy 

 

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./

3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm./

4. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie /Dz. U. 2010 r. Nr 127, poz. 857/

5. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm./

6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz. U. Nr. z 2009 r. Nr 152. poz. 1223 z późn. zm./

 


 

 

 

Dodał :

Administrator

Data dodania :

8 czerwca 2011 r. 14:41

Licznik odsłon :

3984

Liczba zmian :

8

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

9 czerwca 2011 r. 13:18

Edycja

Administrator

9 czerwca 2011 r. 13:18

Edycja

Administrator

9 czerwca 2011 r. 13:52

Edycja

Administrator

9 czerwca 2011 r. 13:32

Edycja

Administrator

9 czerwca 2011 r. 14:16

Edycja

Administrator

9 czerwca 2011 r. 13:54

Edycja

Administrator

10 czerwca 2011 r. 12:00

Edycja

Jan Zbytniewski

8 czerwca 2011 r. 14:41

Dodanie

Administrator