a BIP : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie
pomoc
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie

Przetarg


7. Ogłoszenie o nieograniczonym pisemnym przetargu na najem lokalu użytkowego w budynku Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie, Plac 11 listopada 13A - 02.12.2014 r.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Lipno, dnia 2.12.2014 roku

 

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W LIPNIE

OGŁASZA NIEGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI PRZY PLACU 11 LISTOPADA 13 A

 

 

I. Przedmiot najmu.

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu stanowiącego własność Gminy Miasta Lipno, składającego się z dwóch pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność związaną z prowadzeniem zabiegów masażu. Lokal użytkowy położony jest na piętrze budynku krytej pływalni w Lipnie, przy Placu 11 listopada 13a

Lokal składa się z dwóch pomieszczeń: łazienki z prysznicem, umywalką i WC o wymiarach 2,75 m x 1,8 m oraz pomieszczenia z umywalką i szafkami o wymiarach 3,10 m x 2,15 m.

Łączna powierzchnia użytkowa przedmiotu najmu wynosi 11,61 m2.

II. Warunki przetargu.

 

1.     Zaoferowana cena wynajmu nie może być mniejsza niż 28,00 zł netto za 1 m2. Do stawki netto zostanie doliczony podatek VAT Wszelkie pozostałe koszty eksploatacyjne i podatek od nieruchomości, kwota czynszu ponosi Wynajmujący.

2.     Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony tj. 2 lata.

3.     Organizator przetargu nie wymaga wpłacenia wadium.

4.     Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego położonego na krytej pływalni w Lipnie, przy Placu 11 listopada 13a”  należy składać do dnia 29.12.2014 r. godz. 13:00 w biurze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie, Plac 11 listopada 13a.

5.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2014 r. o godz. 13:15 w biurze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie, Plac 11 listopada 13a.

6.     Oferta (załącznik nr 1) musi zawierać oświadczenia Oferenta:

a) oświadczenia (załącznik nr 2), iż zapoznał się z ogłoszeniem o przetargu ofertowym (w tym – opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy (załącznik nr 2),

c) zobowiązuje się do zawarcia umowy najmu (załącznik nr 3) w miejscu i terminie wskazanym przez Wynajmującego.

7.     Lokal można oglądać w dniach powszednich w godz. 7.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem obiektu tj. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lipnie, Plac 11 listopada 13a, tel. 54 288 34 90

8.     Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert, odstąpienie od przetargu, jak również unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

III. Zamieszczenie ogłoszenia oraz załączników, o których mowa w pkt. 5

 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie, Plac 11 listopada 13a
2. Strona internetowa www.mosirlipno.pl
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Marzena Wojciechowska,
tel. 54 288 34 90

 

 

 

   

   ZAŁĄCZNIKI:

1.  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferemta

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy najmu

 



Lista plików


NazwaData dodaniaLicznik


Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
AdministratorAdministratorAdministrator
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
3 grudnia 2014 r. 20:0123464


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
3 grudnia 2014 r. 20:46 Edycja Administrator
3 grudnia 2014 r. 20:46 Edycja Administrator
3 grudnia 2014 r. 20:45 Edycja Administrator
3 grudnia 2014 r. 20:01 Dodanie Administrator
Pokaż więcej