2. Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu (unieważnieniu) na dostawę paliwa EKOTERM PLUS lub równoważnego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie

Plac 11 listopada 13A

87-600 Lipno

tel. 54/2884211

e-mail: mosir@umlipno.pl, www.mosirlipno.pl

 

 

 

Lipno 22 września 2011 r.

 

 

MOSIR – ZP/04

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

(UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA)

 

 

         W imieniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie działając na podstawie art.93 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, ze w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa paliwa EKOTERM PLUS lub równoważnego” do kotłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie Zamawiający:

 

Unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Uzasadnienie unieważnienia:

 

 

            Na ogłoszony przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie wpłynęły 4 oferty od Wykonawców jednak ceny wszystkich ofert przewyższyły kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

            W związku z tym zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) podlega unieważnieniu.

 

 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej – odwołanie, opisane w Dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

powrót

Dodał :

Jan Zbytniewski

Data dodania :

23 września 2011 r. 11:51

Licznik odsłon :

1804

Liczba zmian :

1

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

23 września 2011 r. 11:51

Dodanie

Jan Zbytniewski