BIP : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie
pomoc
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie

Dostęp do Informacji Publicznej


 

 


Dostęp do informacji publicznych.


                    Informacja Publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka

                    Sportu i Rekreacji w Lipnie może być udostępniona na wniosek zainteresowanego zgodnie z przepisami

                    ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

                    (Dz. U. Nr 112 z 2001 r. poz. 1198)

 


Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej


                  Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w

                  Lipnie są udostępniane na wniosek zainteresowanego. Osoby pragnące uzyskać informację z zakresu działania

                  MOSiR w Lipnie proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

                  Wzór wniosku w załączniku.

 

                          Załącznik: Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.


 

 
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Jan ZbytniewskiJan ZbytniewskiJan Zbytniewski
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
10 czerwca 2011 r. 12:4152432


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
14 maja 2019 r. 09:26 Edycja Administrator
10 czerwca 2011 r. 12:41 Dodanie Jan Zbytniewski
Pokaż mniej