Zarządzenia z 2015 roku

 

1. Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 02.01.2015 r. - w sprawie: Wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 1/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie z dnia 02 stycznia  2014 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie

2. Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. - w sprawie: Przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w Miejskim Ośrodku Sportu  i Rekreacji w Lipnie
- Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie z dnia 26.01.2015 r.

3. Zarządzenie nr 3/2015 z dnia 02.02.2015 r. - w sprawie: Wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 1/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie z dnia 02 stycznia  2014 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie
- Załącznik nr 1 do Instrukcji Kasowej
- Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w MOSiR W Lipnie

4. Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 05.02.2014 r. - w sprawie: Powołania komisji do przeprowadzenia wyboru oferty na dostawy oleju opałowego do kotłowni na Stadionie Miejskim w Lipnie oraz wyboru dostawcy.

5. Zarządzenie nr 5/2015 z dnia 16.03.2015 r. - w sprawie: Wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 1/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie z dnia 02 stycznia  2014 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie.

- Załącznik nr 1 do Instrukcji Kasowej

- Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w MOSiR W Lipnie

6. Zarządzenie nr 6/2015 z dnia 19.03.2015 r. - w sprawie: Wprowadzenia Regulaminu korzystania z siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lipnie.

7. Zarządzenie nr 7/2015 z dnia 08.06.2015 r. - w sprawie: Dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

- Załącznik        : Polityka Bezpieczeństwa

- Załącznik nr 1: Upoważnienie dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz zakres obowiązków załącznik do „Polityki Bezpieczeństwa”

- Załącznik nr 2: Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe załącznik do „Polityki Bezpieczeństwa”

- Załącznik nr 3: Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych załącznik do „Polityki Bezpieczeństwa”

- Załącznik nr 4: Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami - załącznik do „Polityki Bezpieczeństwa”

- Załącznik nr 5A: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych załącznik do „Polityki Bezpieczeństwa”

- Załącznik nr 5B: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych załącznik do „Polityki Bezpieczeństwa”

- Załącznik nr 5C: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych załącznik do „Polityki Bezpieczeństwa”

- Załączniknr 6: Ewidencja osób przetwarzających dane w podmiocie posiadających upoważnienie załącznik do „Polityki Bezpieczeństwa”

- Załącznik nr 7: Zestawienie danych osobowych z informacją kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz  komu są przekazywane załącznik do „Polityki Bezpieczeństwa”

- Załącznik nr 8: Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia  poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych załącznik do „Polityki Bezpieczeństwa”

8. Zarządzenie nr 8/2015 z dnia 08.06.2015 r. - w sprawie: Dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

- Załącznik nr 1 do  Instrukcji zarządzania systemem informatycznym

9. Zarządzenie nr 9/2015 z dnia 15.06.2015 r. - w sprawie: Powołania Komisji dla dokonania oceny ofert i wyboru oferty w sprawie zakupu  „Kosiarki do trawy firmy MCCULLOCH typ M145-97TC” na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie (Stadion Miejski)

10. Zarządzenie nr 10/2015 z dnia24.08.2015 r. - w sprawie: Wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Lipnie.

11. Zarządzenie nr 11/2015 z dnia 18.11.2015 r. - w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lipnie.

Dodał :

Administrator

Data dodania :

29 czerwca 2016 r. 11:30

Licznik odsłon :

554

Liczba zmian :

27

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

29 czerwca 2016 r. 11:31

Edycja

Administrator

29 czerwca 2016 r. 11:35

Edycja

Administrator

29 czerwca 2016 r. 11:36

Edycja

Administrator

22 listopada 2016 r. 13:34

Edycja

Administrator

22 listopada 2016 r. 13:39

Edycja

Administrator

22 listopada 2016 r. 13:42

Edycja

Administrator

22 listopada 2016 r. 13:43

Edycja

Administrator

22 listopada 2016 r. 13:45

Edycja

Administrator

22 listopada 2016 r. 13:46

Edycja

Administrator

22 listopada 2016 r. 13:49

Edycja

Administrator

22 listopada 2016 r. 14:09

Edycja

Administrator

22 listopada 2016 r. 14:48

Edycja

Administrator

22 listopada 2016 r. 14:51

Edycja

Administrator

22 listopada 2016 r. 14:53

Edycja

Administrator

2 stycznia 2017 r. 13:26

Edycja

Administrator

2 stycznia 2017 r. 13:36

Edycja

Administrator

2 stycznia 2017 r. 13:37

Edycja

Administrator

2 stycznia 2017 r. 13:51

Edycja

Administrator

2 stycznia 2017 r. 13:52

Edycja

Administrator

2 stycznia 2017 r. 13:56

Edycja

Administrator

2 stycznia 2017 r. 14:03

Edycja

Administrator

2 stycznia 2017 r. 14:04

Edycja

Administrator

2 stycznia 2017 r. 14:25

Edycja

Administrator

2 stycznia 2017 r. 14:26

Edycja

Administrator

2 stycznia 2017 r. 14:27

Edycja

Administrator

2 stycznia 2017 r. 14:30

Edycja

Administrator

2 stycznia 2017 r. 14:31

Edycja

Administrator