Zarządzenia z 2011 roku

1. Zarządzenie nr 1/2011 z dnia 03.01.2011 r. - w sprawie: Używania przez pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych, zwrotu kosztów z tego tytułu oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej.

2. Zarządzenie nr 2/2011 z dnia 03.01.2011 r. - w sprawie:  Nadania Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lipnie Regulaminu Pracy.

3. Zarządzenie nr 3/2011 z dnia 04.01.2011 r. - w sprawie: Nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lipnie.

4. Zarządzenie nr 4/2011 z dnia 04.01.2011 r. - w sprawie:  Wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie.

5. Zarządzenie nr 5/2011 z dnia 05.01.2011 r. - w sprawie: Regulaminu dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Lipnie.

6. Zarządzenie nr 6/2011 z dnia 18.04.2011 r. - w sprawie: Wprowadzenia procedur udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro.

7. Zarządzenie nr 7/2011 z dnia 20.04.2011 r. - w sprawie: Wprowadzenia Regulaminu Stadionu Miejskiego.

8. Zarządzenie nr 8/2011 z dnia 04.05.2011 r. - w sprawie: Wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lipnie”.

9. Zarządzenie nr 9/2011 z dnia 06.05.2011 r. - w sprawie: Wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 4/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie z dnia 04 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie.

Dodał :

Administrator

Data dodania :

24 maja 2011 r. 14:25

Licznik odsłon :

2186

Liczba zmian :

8

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

10 czerwca 2011 r. 11:23

Edycja

Jan Zbytniewski

10 czerwca 2011 r. 11:27

Edycja

Jan Zbytniewski

10 czerwca 2011 r. 12:11

Edycja

Jan Zbytniewski

8 czerwca 2011 r. 13:31

Edycja

Administrator

8 czerwca 2011 r. 13:35

Edycja

Administrator

8 czerwca 2011 r. 13:50

Edycja

Administrator

8 czerwca 2011 r. 13:52

Edycja

Administrator

8 czerwca 2011 r. 14:46

Edycja

Administrator