Zarządzenia z 2010 roku

1. Zarządzenie nr 1/2010 z dnia 04.01.2010 r. - w sprawie: Wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 1/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Budżetu MOSiR w Lipnie.

2. Zarządzenie nr 2/2010 z dnia 01.03.2010 r. - w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 4/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Budżetu MOSiR w Lipnie.

3. Zarządzenie nr 3/2010 z dnia 16.07.2010 r. - w sprawie: Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS lub równoważnego do kotłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie.

4. Zarządzenie nr 4/2010 z dnia 13.09.2010 r. - w sprawie: Wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 1/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie z dnia 2 stycznia 2008 roku       w sprawie wprowadzenia :Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie.

5. Zarządzenie nr 5/2010 z dnia 01.09.2010 r. - w sprawie: Wprowadzenia regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”

6. Zarządzenie nr 6/2010 z dnia 30.12.2010 r. - w sprawie: Dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Dodał :

Administrator

Data dodania :

24 maja 2011 r. 14:19

Licznik odsłon :

2169

Liczba zmian :

7

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

8 czerwca 2011 r. 12:30

Edycja

Administrator

10 czerwca 2011 r. 12:11

Edycja

Jan Zbytniewski

8 czerwca 2011 r. 12:37

Edycja

Administrator

8 czerwca 2011 r. 12:40

Edycja

Administrator

8 czerwca 2011 r. 12:44

Edycja

Administrator

8 czerwca 2011 r. 14:46

Edycja

Administrator

9 czerwca 2011 r. 11:55

Edycja

Administrator