Zarządzenia z 2009 roku

1. Zarządzenie nr 1/2009 z dnia 02.01.2009 r. - w sprawie: Wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 4/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Budżetu MOSiR w Lipnie.

2. Zarządzenie nr 2/2009 z dnia 20.04.2009 r. - w sprawie: Wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 2/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie z dnia 02 stycznia 2008 roku w sprawie nadania Regulaminu Pracy.3. Zarządzenie nr 3/2009 z dnia 17.08.2009 r. - w sprawie: Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Obsługę ratowniczą Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie.

3. Zarządzenie nr 3/2009 z dnia 17.08.2009 r. - w sprawie: Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Obsługę ratowniczą Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie.

4. Zarządzenie nr 4/2009 z dnia 01.09.2009 r. - w sprawie: Zmian w zarządzeniu nr 4/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Budżetu MOSiR w Lipnie5. Zarządzenie nr 6/2008 z dnia 23.04.2008 r. - w sprawie: Warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotów kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.

5. Zarządzenie nr 5/2009 z dnia 01.09.2009 r. - w sprawie: Pieczęci i stempli używanych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lipnie.

6. Zarządzenie nr 6/2009 z dnia 01.09.2009 r. - w sprawie: Powołania komisji ds. likwidacji pieczęci i stempli w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lipnie.

 

Dodał :

Administrator

Data dodania :

24 maja 2011 r. 14:17

Licznik odsłon :

2088

Liczba zmian :

13

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

8 czerwca 2011 r. 11:41

Edycja

Administrator

8 czerwca 2011 r. 11:48

Edycja

Administrator

8 czerwca 2011 r. 11:52

Edycja

Administrator

8 czerwca 2011 r. 11:58

Edycja

Administrator

8 czerwca 2011 r. 12:03

Edycja

Administrator

8 czerwca 2011 r. 12:07

Edycja

Administrator

8 czerwca 2011 r. 12:10

Edycja

Administrator

8 czerwca 2011 r. 12:14

Edycja

Administrator

8 czerwca 2011 r. 12:17

Edycja

Administrator

10 czerwca 2011 r. 12:11

Edycja

Jan Zbytniewski

8 czerwca 2011 r. 12:33

Edycja

Administrator

8 czerwca 2011 r. 12:34

Edycja

Administrator

8 czerwca 2011 r. 14:45

Edycja

Administrator