Zarządzenia z 2008 roku

1. Zarządzenie nr 1/2008 z dnia 02.01.2008 r. - w sprawie: Wprowadzenia "Regulaminu Organizacyjnego" Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie.

2. Zarządzenie nr 2/2008 z dnia 02.01.2008 r. - w sprawie: Nadania Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lipnie „Regulaminu Pracy”.

3. Zarządzenie nr 3/2008 z dnia 02.02.2008 r. - w sprawie: Wprowadzenia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lipnie „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lipnie”.

4. Zarządzenienr 4/2008 z dnia 04.02.2008 r. - w sprawie: Dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie.

 5.Zarządzenie nr 5/2008 z dnia 03.03.2008 r. - w sprawie: Nadania "Regulaminu Nagradzania" w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lipnie.

6. Zarządzenie nr 6/2008 z dnia 23.04.2008 r. - w sprawie: Warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotów kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy

7. Zarządzenie nr 7/2008 z dnia 16.04.2008 r. - w sprawie: Zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych.

8. Zarządzenie nr 8/2008 z dnia 23.04.2008 r. - w sprawie: Warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotów kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.

9. Zarządzenie nr 9/2008 z dnia 18.08.2008 r. - w sprawie: Wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 4/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Budżetu MOSiR w Lipnie.

10. Zarządzenie nr 10/2008 z dnia 31.12.2008 r. - w sprawie: Wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 4/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Budżetu MOSiR w Lipnie.

Dodał :

Administrator

Data dodania :

24 maja 2011 r. 10:50

Licznik odsłon :

2189

Liczba zmian :

12

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

26 maja 2011 r. 11:40

Edycja

Administrator

26 maja 2011 r. 11:49

Edycja

Administrator

26 maja 2011 r. 12:07

Edycja

Administrator

1 czerwca 2011 r. 14:40

Edycja

Administrator

1 czerwca 2011 r. 14:43

Edycja

Administrator

1 czerwca 2011 r. 14:46

Edycja

Administrator

1 czerwca 2011 r. 14:49

Edycja

Administrator

1 czerwca 2011 r. 14:53

Edycja

Administrator

1 czerwca 2011 r. 14:55

Edycja

Administrator

1 czerwca 2011 r. 14:59

Edycja

Administrator

10 czerwca 2011 r. 12:10

Edycja

Jan Zbytniewski

8 czerwca 2011 r. 14:44

Edycja

Administrator